důlní vláček důlní vláček 02 – mining train

35.00 průjezd důlního vláčku – v prostoru Chrustenické šachty ( ruchy ke stažení, důlní dráha, zvuk vlaku, prejazd banského vlaku, šachta, vlak, passage of a mining train )

Kvalita nahrávky wav ke stažení :  96000 Hz/ 24 bit ( recording quality – sound download – STEREO )

Kvalita mp3 zdarma k poslechnutí: 44100 Hz / 16 bit ( recording quality – mp3 to listen for free – STEREO )

Odkaz na mapu, kde byl zvuk nahraný :

Fotka zdroj: archiv soundforyou.store