David Oupor

Online zvuková banka. Originální audio stopy ve formátu WAV ke stažení. Ruchy vhodné pro podcast, postprodukci, zvukový design, hudbu, divadlo, PC hry, video, filmový zvuk a reklamu.

Tato stránka vznikla na základě divadelních zkušeností, které už počítám na více než osmnáct let.
Od samého začátku, kdy mne osud zavedl k divadlu bylo jasné, že je potřeba umět nejen stříhat dané hudební podklady, ale i vytvářet ruchové stopy a zvuky. Sehnat potřebný zvuk v podmínkách malého divadla bylo těžké. Tedy zvuk ano, ale bojoval jsem s tím v jaké kvalitě. A protože mne tato práce zajímala už dávno předtím, netrvalo dlouho a začal jsem si zvukové stopy nahrávat sám. Začátky byly divoké, ale postupem času a vývojem techniky se už dalo cosi nahrát.

Před pěti lety už jsem měl nejen slušný základ dat v ucházející kvalitě, ale i s dobrými popisky co jsem natáčel, kde a v jaké kvalitě ( to bylo pro mou práci neméně důležité ). V jiných  podobných zvukových bankách bohužel tyto popisky většinou chybí.

Slýchával jsem i od jiných, že řeší podobné problémy jako já a tak jsem přemýšlel o tom, jak nahrávky poskytnout i ostatním.  Stránka soundforyou.store  je tedy výsledkem tohoto vývoje a zhmotněním představy a přání, jak by taková česká online zvuková banka ( podle mých představ ) měla vypadat.

Snad Vám bude  k užitku a ušetří  mnoho času i starostí.

Rozšiřujeme nabídku služeb online zvukové banky soundforyou.

Mnozí z vás mě po zakoupení zvukové stopy prosili o další úpravu. Ať už to bylo z důvodu nedostatku času a nebo omezených možností audio vybavení a softwaru.

příklad 1: telefonický rozhovor – Dobrý den. Stavím vnukovi model železnice a chtěl bych, aby to měl dokonalé, takže i se zvukem železničního přejezdu. Prosil bych vaše dva zvuky a to Sušice č. 03 a Kutná Hora Hlavní nádraží č. 02. Děkuji.

Pán byl v důchodovém věku a nakonec zvuky potřeboval převést do mp3, což jsme se domluvili a bez problému převedli.

příklad 2: Dobrý den. Děkuju za velkorysou nabídku. Podívám se ještě po těch zvucích, i když mám dojem, že většinu, kterou potřebuju, už od vás mám. Věděl byste, sháním zvuk vlaku z dálky. Ideálně někdy v noci, nejspíš budete jako fanoušek zvuků vědět. Neměl byste nějaký takový kousek? Pokud ano, budu moc rád.

I v tomto případě jsme našli vhodný zvuk a upravili ho.

Chtěl bych tedy vyřešit váš  případný problém s tím , když potřebujete konkrétní zvuk střihnout na určitou délku, převedení na určitý formát, popřípadě smíchání několik zvuků. Proto bych vám rád vyšel vstříc a nabídl své možnosti a zkušenosti. Pokud tedy někdo potřebuje takovou pomoc, ať mi napíše na email info@soundforyou.store a nebo napíše SMS na číslo 606612178 ( David Oupor ).

nabízím tedy: střih, editace a mix ruchových stop

                             převod do požadovaného formátu

                             převzorkování na 44100/16 ( 24 ), 48000/16 ( 24 ), 96000/16 ( 24 )

                            nahrání zvuku na přání ( pokud to bude v mých silách a možnostech )

Hodinová sazba je 200 kč/hodinu. Nejméně však 50. kč. Což znamená minimálně čtvrt hodiny práce.

This site was created based on more than 16 years of theatre working experience.

It was clear from the very beginning, when my path led me to the theater, that it was necessary not only to be able to edit the given musical materials, but also to create bustle tracks and sounds. To get the necessary sound was difficult in a small theater. I was able to get the sound, but struggled with the quality. And because I have always been interested in this work, it didn’t take long and I started recording myself. The beginnings were wild, but over time and with the development of technology, I was able to record few things.

Five years ago, I already had a decent base of data in good quality and also (and this is not less important) good descriptions of where the sound was recorded, in what quality and what kind of sound it was.

I have often heard of similar problems from my colegues, so I thought about how to provide the recordings for others. The Soundforyou website is therefore the result of this development and the embodiment of the idea and wish of what I imagine such a Czech online sound bank ( noise, Foley artist) should look like.

Hopefully it will be useful to you and will save you a lot of time and trouble.

aktualizace 1.2.2024