Sametové arkády

vznikly jako příspěvek Činohry Národního divadla k třicetiletému výročí revoluce v roce 1989.

Herní automaty. Arkádové automaty. Bojovat proti zlu, bavit se, žít – to vše je možné jedině směnou za peníze. Boj za revoluci. Jaké to je být kladným hrdinou? Jaké to je, organizovat revoluci? Václav Havel jako postavička v počítačové hře? Zhmotněný paradox ideálů versus byznysu a plané zábavy. Nahraj vyšší skóre než Havel!

Hry jsou inspirované tradičními herními mechanikami i estetikou coin-op automatů, které putovaly v pouťových maringotkách v Československu na přelomu 80. a 90. let. Významnou složkou jsou texty ve hrách, které jsou mixem autorské fikce a dobových dokumentů. Hudba jsou chiptune variace na písně spjaté s revolucí (Jaroslav Hutka: Náměšť, Spirituál kvintet: Jednou budem dál, Tublatanka: Pravda víťazí).

Automaty byly umístěny ve foyer budov ND od listopadu 2019 do února 2020. Nyní jsou k dispozici v kavárně na Nové scéně. Až to bude možné, přijďte si zahrát!

Vzhledem k momentální karanténě poskytujeme tuto verzi pro hraní na počítači, z pohodlí domova. Stránky jednotlivých her i s návodem, jak je spustit, najdete pod ikonkami vpravo.

pro více informací k instalaci her klikněte zde  

Velvet Arcades

were created as a contribution of the National Theater Drama to the 30th anniversary of the 1989 revolution.

Arcade machines. Fighting evil, having fun, living – all this is possible only in exchange for money. Fight for revolution. What is it like to be a positive hero? What is it like to organize a revolution? Václav Havel as a character in a computer game? The materialized paradox of ideals vs. business and wild entertainment. Upload a higher score than Havel!

The games are inspired by traditional game mechanics and aesthetics of coin-op machines that traveled in fairground caravans in Czechoslovakia at the turn of the 1980s and 1990s. Texts in games, which are a mix of author’s fiction and contemporary documents, are an important component. The music is a chiptune variation on the songs associated with the revolution (Jaroslav Hutka: NáměšťSpiritual Quintet: I’ll Be NextTublatanka: Truth Wins).

The machines were placed in the foyer of the NT buildings from Nov. 2019 to Feb. 2020. Now available at the Café on the New Stage. Come and play as soon as possible!

Due to the current quarantine, we provide this version for PC gaming.

click here